"KUŹNIA KADR - szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników"
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
     
11
 

 

Projekt skierowany jest do 24 dorosłych osób pracujących z terenu powiatu zielonogórskiego i powiatu m. Zielona Góra, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Zajęcia odbywać się będą w Zielonej Górze w Szkole Języków Obcych „English Language School” na ul. Piaskowej 3c (szkoła znajduje się w pobliżu palmiarni). Biuro projektu (sekretariat) znajduje się w Zielonej Górze na ul. Żeromskiego 17 (2. piętro).

W ramach zajęć zaplanowano drobny poczęstunek, każdy z uczestników szkolenia otrzyma również komplet materiałów szkoleniowych, podręczników do nauki języka obcego o łącznej wartości rynkowej ok 150 zł.

Zajęcia z języka obcego o profilu biznesowym to nauka języka obcego z elementami języka biznesowego. Nacisk będzie położony na słownictwo, zwroty z zakresu języka biznesowego, praktyczne zastosowanie języka w mowie i piśmie. Lektorzy będą dostosowywać metody i techniki nauczania do poziomu grupy.  Tematyka zajęć będzie oscylować wokół sfer życia powiązanych z:

  • strukturą i pracą w przedsiębiorstwie,
  • obsługą klienta,         
  • nawiązywaniem kontaktów
  • prowadzeniem rozmów telefonicznych w biurze, z klientami
  • rezerwacja hoteli, biletów lotniczych/kolejowych, samochodów  

Jak i wiele innych zagadnień z tego właśnie obszaru językowego. W ramach zajęć zostaną wykorzystane materiały multimedialne w celu ułatwienia, uatrakcyjnienia i zintensyfikowania procesu nauki języka. Na zajęciach lektorzy będą stosować programy i słowniki multimedialne do nauki języka obcego. Każda sala będzie wyposażona w rzutnik, laptop, Internet. Kursanci otrzymają bogatą ofertę podręczników, oraz zostaną w pełni wyposażeni w materiały potrzebne do uczestniczenia w zajęciach (segregatory, długopisy, notatniki, ołówki etc.) A wszystko to za darmo. Zastosowanie materiałów multimedialnych w połączeniu z Internetem daje możliwość:

  • przygotowywania zajęć w nowatorskiej formie nie spotykanej dotąd przy tradycyjnym systemie pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
  • wykorzystywanie fragmentów filmów, zdjęć jako materiałów stymulujących do dyskusji
  • wykorzystywanie podczas zajęć stron internetowych w formie ćwiczeń, testów czy też materiałów stymulujących

eneficjenci oprócz wiedzy z zakresu języka obcego zdobywają również umiejętność wykorzystywania multimediów i Internetu do dalszej nauki już po ukończeniu kursu.